Moje interpelacje w Sejmiku Zachodniopomorskim
(wszystkie dostępne są na stronie Sejmiku)rok 2014

Dostęp do lecznictwa szpitalnego. Interpelacja 350/2014
Degradacja plaży w Dźwirzynie. Interpelacja 355/2014 Zdjecie 1, Zdjecie 2, Zdjecie 3,
Zdjecie 4, Zdjecie 5, Zdjecie 6, Zdjecie 7, Zdjecie 8


rok 2013

Komunalizacja Uzdrowiska Kołobrzeg oraz Uzdrowiska Świnoujście. Interpelacja 211/2013 - odpowiedź
Festiwal Chórów Polonijnych w Koszalinie. Interpelacja 212/2013 - odpowiedź
Festiwal Chórów Polonijnych w Koszalinie. Interpelacja 213/2013 - odpowiedź
Festiwal Chórów Polonijnych w Koszalinie. Interpelacja 214/2013 - odpowiedź
Finansowanie małych projektów przez Lokalne Grupy Działania. Interpelacja 248/2013 - odpowiedź
Organizacja latem konferencji w SPA. Interpelacja 249/2013 - odpowiedź
Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania w kolejnej edycji programowania. Interpelacja 250/2013 - odpowiedź
Wnioski Lokalnych Grup Działania. Interpelacja 251/2013 - odpowiedź
Procedury rozpatrywania wniosków przesyłanych przez Lokalne Grupy Działania. Interpelacja 252/2013 - odpowiedź
Konkursy ogłaszane przez Lokalne Grupy Działania. Interpelacja 253/2013 - odpowiedź
Inwestycje w Uzdrowisku Kołobrzeg oraz Uzdrowisku Świnoujście. Interpelacja 254/2013 - odpowiedź
Analiza sytuacji finansowej w Uzdrowisku Kołobrzeg oraz Uzdrowisku Świnoujście. Interpelacja 274/2013 - odpowiedź
Pięcioletni plan rozwoju Uzdrowiska Kołobrzeg oraz Uzdrowiska Świnoujście. Interpelacja 275/2013 - odpowiedź
Funkcjonowanie w Kołobrzegu szkół "Słoneczko". Interpelacja 276/2013 - odpowiedź
Czas pracy nauczycieli konsultantów. Interpelacja 284/2013 - odpowiedź
Odstrzał zwierzyny leśnej na lotnisku w Mirosławcu. Interpelacja 285/2013 - odpowiedź
Udział jednostek województwa w Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Interpelacja 286/2013 - odpowiedź
Opłaty ponoszone przez nauczycieli w wojewódzkich placówkach doskonalenia nauczycieli. Interpelacja 287/2013 - odpowiedź
Realizacja pensum przez dyrektorów wojewódzkich placówkach doskonalenia nauczycieli. Interpelacja 288/2013 - odpowiedź
Realizacja zadań oświatowych wynikających z wojewódzkich strategii. Interpelacja 289/2013 - odpowiedź
Kompetencje właściciela w rozwiązywaniu konfliktów w Uzdrowisku Kołobrzeg. Interpelacja 290/2013 - odpowiedź
Realizacji mandatów radnych przez dyrektorów jednostek podległych marszałkowi. Interpelacja 291/2013 - odpowiedź
Koszt wynajmowanych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego pomieszczeń. Interpelacja 292/2013 - odpowiedź
Tryb prac nad "Zasadami Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Zachodniopomorskiego". Interpelacja 293/2013 - odpowiedź
Zmiany w budżecie województwa. Interpelacja 306/2013 - odpowiedź
Projekt: "Wrota Parsęty II". Interpelacja 307/2013 - odpowiedź
Listy rankingowe ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy. Interpelacja 308/2013 - odpowiedź
Wspieranie przedsiębiorczości przez marszałka województwa. Interpelacja 309/2013 - odpowiedź
Poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 163 i drogi krajowej 6. Interpelacja 310/2013 - odpowiedź
Wysokość pomocy finansowej udzielonej województwu przez samorządy terytorialne w woj. zachodniopomorskim. Interpelacja 311/2013 - odpowiedź
Środki finansowe na rozwój warsztatów szkolnych. Interpelacja 312/2013 - odpowiedź
Środki finansowe na budowę małej szkolnej infrastruktury sportowej. Interpelacja 313/2013 - odpowiedź
Remont drogi wojewódzkiej 178 na odcinku Wałcz – Trzcianka. Interpelacja 314/2013 - odpowiedź
Remont drogi wojewódzkiej 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz. Interpelacja 315/2013 - odpowiedź
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 163 w miejscowości Przegonia. Interpelacja 316/2013 - odpowiedź
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 163 w miejscowości Moczyłki. Interpelacja 317/2013 - odpowiedź


rok 2011

Strategie dla Województwa Zachodniopomorskiego - interpelacja 15/11
Problemy komunikacyjne Wałcza - interpelacja 16/11
Wstrzymanie likwidacji Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie - interpelacja 17/11
Wstrzymanie likwidacji Policealnej Szkoły Medycznej w Koszalinie - interpelacja 29/11
Problemy komunikacyjne Barzkowic - interpelacja 30/11
Realizacja małych projektów PROW w 2010 roku - interpelacja 47/11
Opóźnienie ralizacji inwestycji Muzeum Morskiego- interpelacja 48/11


rok 2010

Biblioteka Publiczna w Białogardzie - interpelacja 248/10
Opóźnienie remontu wiaduktu w Białogardzie - interpelacja 249/10
Ratowanie Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego oraz Szkoły "Słoneczko" w Kołobrzegu - interpelacja 250/10
Przedłużenie pracy wysypiska w Krzywopłotach - interpelacja 251/10
Przedłużenie pracy wysypiska w Krzywopłotach - interpelacja 261/10
Zorganizowanie wypoczynku dzieci z Litwy - interpelacja 262/10
Efekty współpracy międzynarodowej - interpelacja 263/10
Wspieranie aktywności społecznej - Lokalne Grupy Działania- interpelacja 264/10
Dofinansowanie Szpitala i Szkoły Uzdrowiskowej "Słoneczko" w Kołobrzegu - interpelacja 244/10
Remont wiaduktu w Białogardzie - interpelacja 242/10 - odpowiedź
Dofinansowanie Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego "Słoneczko" w Kołobrzegu - interpelacja 236/10 - odpowiedź
Remont drogi Białogard-Koszalin - interpelacja 231/10 - odpowiedź
Praca Sejmiku - interpelacja 227/10
Protokół z Partnerstwa Odry - interpelacja 226/10
Informacje przekazywane przez Zarząd Województwa - interpelacja 225/10
Dziecięcy Szpital "Słoneczko" - interpelacja 224/10
Godziny pracy kadry kierowniczej - interpelacja 223/10
Głosowanie radnych - interpelacja 219/10 - odpowiedź
Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu - interpelacja 218/10 - odpowiedź
Remont wiaduktu w Białogardzie - interpelacja 217/10 - odpowiedź
Rozliczenie czasu pracy kadry kierowniczej UM WZ - interpelacja 216/10 - odpowiedź


rok 2009

Rzecznik prasowy UM, ZCDN Szczecin, dotacja dla szpitala w Białogardzie - interpelacja 202/09 - odpowiedź I, odpowiedź II, odpowiedź III
Współpraca województwa z Niemenczynem - interpelacja 201/09 - odpowiedź
Remont wiaduktu w Białogardzie - interpelacja 200/09 - odpowiedź
Praca radnego w CDN - interpelacja 199/09 - odpowiedź
Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie - interpelacja 184/09 - odpowiedź
Dofinansowanie nieolimpijskich dyscyplin sportowych - interpelacja 183/09 - odpowiedź
Działania dyrektora ZCDN - interpelacja 182/09 - odpowiedź
Wynagrodzenia w ZCDN - interpelacja 181/09 - odpowiedź
Remont dróg regiony - interpelacja 180/09 - odpowiedź
Wydatkowanie budżetu 2008 na Akademię Sztuki w Szczecinie
i Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie - interpelacja 175/09 - odpowiedź
Działalność ZCDN - interpelacja 174/09 - odpowiedź
Raport PSDB i badanie ewoluacyjne POKL - interpelacja 169/09 - odpowiedź
Działalność ZCDN - interpelacja 166/09 - odpowiedź
Polityka kadrowa dyrektor ZCDN - interpelacja 165/09 - odpowiedź
Zwolnieni pracownicy bibliotek ZCDN - interpelacja 164/09 - odpowiedź
Biblioteki ZCDN - interpelacja 163/09 - odpowiedź
Mandat radnego - interpelacja 162/09 - odpowiedź
RPO - interpelacja 161/09 - odpowiedź


rok 2008

Praca Komisji Oceny Projektów PO KL - interpelacja 153/08 - odpowiedź
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - interpelacja 152/08 - odpowiedź
Praca w ZCDN - interpelacja 146/08 - odpowiedź
Zarząd Województwa a upadek Stoczni Szczecińskiej - interpelacja 145/08 - odpowiedź
Nawiązanie do interpelacji 122/08 - interpelacja 144/08 - odpowiedź
Pracownicy UM a naruszenie dycypliny finansów publicznych - interpelacja 143/08 - odpowiedź
Magazyn GRYF - interpelacja 142/08 - odpowiedź
Skarga na odpowiedź na interpelacje - 127/08 - interpelacja 141/08 - odpowiedź
Biblioteka pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim - interpelacja 140/08 - odpowiedź
Zmiana załącznika do Uchwały Zarządu 719/08 - interpelacja 127/08 - odpowiedź
Konsultacje ze związkami zawodowymi w pracy nad uchwałą 266/1/08 - interpelacja 126/08 - odpowiedź
Przekształcanie CDiDN - interpelacja 125/08 - odpowiedź
Poprawa pracy Sejmiku i Komisji - interpelacja 124/08
Pomysłodawcy nowej siedziby CDiDN - interpelacja 123/08 - odpowiedź
Oświata Województwa Zachodniopomorskiego - interpelacja 122/08 - odpowiedź
Klasy dwujęzyczne w IX LO - interpelacja 121/08 - odpowiedź
Organizacja Mistrzostw Świata w piłce siatkowej w Polce, przygotowanie WZ - interpelacja 112/08 - odpowiedź
Utworzenie Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie - interpelacja 111/08 - odpowiedź
Remont wiaduktu w Białogardzie - interpelacja 110/08 - odpowiedź
Poprawa organizacji pracy Sejmiku - interpelacja 109/08 - odpowiedź
O stanie zatrudnienia w UM WZ - interpelacja 108/08 - odpowiedź
Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - interpelacja 94/08 - odpowiedź