Wieloletni kurator oświaty       Urodziłem się w 1948 roku w Białogardzie w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Mama Wanda wraz z najbliższą rodziną spędziła 5 długich lat wygnania na Syberii. Nieżyjący ojciec Wiktor - żołnierz września, uczestnik bitwy nad Bzurą, 6 lat spędził w niewoli niemieckiej.
       Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie i Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Moja żona Zuzanna jest emerytowanym nauczycielem i dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie. Mamy dwóch dorosłych synów: Andrzej - inżynier informatyk, Dariusz - doktor nauk medycznych, lekarz i wykładowca.

      Przeszedłem przez większość szczebli kariery w zawodzie nauczyciela i w samorządzie, nabywając dużego doświadczenia w tych dziedzinach.

       Moim hobby jest sport. Kibicuję lokalnym drużynom i nie mam wątpliwości, że inwestowanie w bazę sportową to świetnie wydane pieniądze.
Od kilkunastu lat jestem fanem formuły 1 i niezmiennie kibicuję stajni Ferrari. Moim marzeniem jest obejrzenie na żywo wyścigu, w którym Polak znajdzie się na podium.
Sam też jestem aktywny - uprawiam nordic walking, niedawno zacząłem jeździć na nartach, regularnie pływam. Każdego dnia ćwiczę umysł rozwiązując kilka "sudoku". Interesuję się również historią Polski.
Jestem też zaprzysięgłym działkowcem, gdzie z przyjemnością spędzam wolny czas. Do niedawna grałem w brydża sportowego (z sukcesami). Mam na dodatek to szczęście, że zarówno działalność zawodowa, jak i społeczna także mnie pasjonują.

Doświadczenie zawodowe:

 • Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecine.
 • Kurator Oświaty i Wychowania w Koszaline (ostatni kurator w województwie koszalińskim).
 • Dyrektor i konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
 • Koordynator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
 • Wykładowca m.in. prawa oświatowego na wyższych uczelniach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie).
 • Nauczyciel i wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Białogardzie.
 • Inspektor Oświaty i Wychowania w Białogardzie.
 • Autor wielu publikacji i artykułów edukacyjnych /zobacz listę/.

Doświadczenie samorządowe:

 • Radny i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego obecnej kadencji.
 • Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w poprzedniej kadencji - Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Promocji i Współpracy Międzynarodowej.
 • Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w kadencji 2002-2006 - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 • Radny Rady Powiatu w Białogardzie (1998-2002).
 • Radny i Przewodniczący Rady Miejskiej w Białogardzie (1994-1998).

Moje dokonania:

 • Aktywny radny Sejmiku Zachodniopomorskiego - autor wielu wystąpień i ponad 170 pisemnych interpelacji (prawie połowa wszystkich interpelacji w minionej kadencji) dotyczących wielu obszarów życia mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Skuteczny obrońca likwidacji wielu szkół w Województwie Zachodniopomorskim.
 • Wprowadzenie nowatorskiego badania kompetencji ucznia szkoły podstawowej, które zastąpiły egzaminy do szkół średnich.
 • Inicjator powstania rodzinnych domów dziecka oraz utworzenia powiatowych ośrodków doradztwa i doskonalenia nauczycieli.
 • Współinicjator powstania parlamentu młodzieży województwa zachodniopomorskiego.

Moje priorytety i program wyborczy:

 • Mądre prawo oświatowe.
 • Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i małych miast.
 • Skuteczne i mądre wykorzystanie środków unijnych.
 • Inwestycje w infrastrukturę drogową (szczególnie w naszej części województwa).
 • Zniesienie barier i rozwój przedsiębiorczości i turystyki.
 • Wspieranie młodych rodzin i seniorów.