Wykaz publikacji autorskich

- w czasopismach pedagogicznych

1. Jerzy Kotlęga, „Zachodniopomorski program działań na rzecz jakości kształcenia – rok później”. Refleksje 2003 – październik. Wydawca: Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie, s. 4 – 10.
2. Jerzy Kotlęga. Zachodniopomorski Program Działań na Rzecz Jakości Kształcenia – rok później. Nauczycielska Edukacja. Wkładka Nr 1 – listopad – grudzień 2003 (Nr 6/17 – 2003).
3. Jerzy Kotlęga – Konkursy przedmiotowe 2001/2002. Nauczycielska Edukacja Nr 2, 2001 maj – czerwiec. Wkładka.
4. Jerzy Kotlęga. Pokonkursowe opinie. Nauczycielska Edukacja Nr 5, Koszalin 2001, listopad – grudzień 2001 – artykuły autorskie.
5. Jerzy Kotlęga: „Osiągnięcia edukacyjne CEN 2000/2001”. Nauczycielska Edukacja – Biuletyn CEN
w Koszalinie 2001 r. Nr 3, s. 5 – 6.
6. Jerzy Kotlęga: „Nowy system egzaminacyjny”. Refleksje 2001 r. Nr 2, s. 20 – 21
7. Jerzy Kotlęga: „Działalność pozalekcyjna w szkołach ponadpodstawowych w województwie koszalińskim w roku szkolnym 1997/98. Koszaliński Biuletyn Oświatowy 1998 r. Nr 4, str. 13 – 15.
8. Jerzy Kotlęga: „Zmierzamy w dobrym kierunku” – Refleksje 11/2005.
9. Jerzy Kotlęga” „Zmiana bez odwrotu” – Refleksje 3/2005.
10. Jerzy Kotlęga: „O oświacie zachodniopomorskiej” – Refleksje 9/2005.
11. Jerzy Kotlęga: „Większe szanse polskiej oświaty” – Refleksje 5/2004.
12. Jerzy Kotlęga: „O jakości edukacji w szkołach” – Nauczycielska Edukacja 9/10/2004.
13. Jerzy Kotlęga: „Potrzebne są zmiany systemowe” – Refleksje 2/2005.
14. Jerzy Kotlęga: „W drodze do jakości – tu jesteśmy” – Refleksje 5/2006.
15. Jerzy Kotlęga: „W drodze do jakości – tu jesteśmy” – Edukacja Nauczycielska 3/2006.
16. Jerzy Kotlęga: „Czy warto likwidować?” – Refleksje 2/2008.
17. Jerzy Kotlęga: „Czy warto likwidować?” – Edukacja Nauczycielska 1/2008

- edukacyjne publikacje zwarte

1. Jerzy Kotlęga. Gimnazjum po trzech latach. Założenia programowe i rzeczywistość. Materiały pokonferencyjne. Wyd. CD i DN Szczecin, 2003.
2. Jerzy Kotlęga: Scenariusze zajęć warsztatowych – Prawo oświatowe. Poradnik edukatora CODN, Warszawa 2004.
3. Jerzy Kotlęga: „Humanistyczne konteksty przemian w polskiej oświacie”. Praca zbiorowa pod red.
Prof. T. Strawy. Wydz. OR TWP Szczecin.
4. Jerzy Kotlęga: “Gimnazjum w diagnozie” – praca zbiorowa. Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie. „Gimnzjum po 3 latach”.
5. Jerzy Kotlęga: „Początek wieku – kolejne przeobrażenia, nowe tendencje, inne perspektywy – str. 785 – 791 „Monografia z dziejów oświaty Pomorza Zachodniego 1945 – 2002”, praca zbiorowa pod redakcją Czesława Plewki.
6. Jerzy Kotlęga, Wiesław Chyłek: „Organizacja i tryb nadzoru pedagogicznego w województwie zachodniopomorskim” – Wyd. CDiDN, 2004 – 2005.
7. Jerzy Kotlęga: „Kuratorium Oświaty w Szczecinie w 60 roku polskości na Pomorzu Zachodnim”.
W: Leksykon oświaty na Pomorzu Zachodnim, Wyd. CDiDN 2005, praca zbiorowa pod redakcją Czesława Plewki.
8. Jerzy Kotlęga – „Uwagi o zachodniopomorskiej oświacie z perspektywy czterech lat” str. 333 – 342 „Energia Pomorza Zachodniego”, praca zbiorowa maj 2006.

- materiały edukacyjne

1. Przepisy przejściowe do Karty Nauczyciela, Jerzy Kotlęga. Wyd. CEN Koszalin 2000.
2. Jerzy Kotlęga, Zenon Decyk. Awans zawodowy dyrektora. Klub Dyrektora. Zeszyt V /CEN 2000/.
3. Jerzy Kotlęga, Zenon Decyk (oprac.). Dokumentacja Komisji Egzaminacyjnej oraz podstawowe akty prawne dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego CEN Koszalin 2001.
4. Jerzy Kotlęga. Narada podsumowująca rok szkolny 2000/2001. Informacja z uroczystości zakończenia roku szkolnego 2000/2001. Wyd. CEN Koszalin lipiec 2001.
5. Jerzy Kotlęga (red.) 2001. Konkursy przedmiotowe dla szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych – Informator 2000/2001. Wyd. CEN Koszalin.
6. Jerzy Kotlęga (red.) 2001: Konkursy przedmiotowe dla szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych – Zestawienie ilościowe. Wyd. CEN Koszalin.
7. „Zachodniopomorska Szkoła Jakości. Zachodniopomorska Placówka Jakości – oprac. Wyd. CD i DN 2003
8. Praca zbiorowa „Stop ! Przedwczesnemu zaproszeniu do dorosłości” wyd. CDiDN 2003.
9. Praca zbiorowa „Zachodniopomorski Program Działań na Rzecz Jakości Kształcenia” – wyd. CD i DN 2003.
10. Praca zbiorowa „Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach województwa zachodniopomorskiego w latach 2002 – 2005. Analiza jakości i wnioski z nadzoru pedagogicznego”, Szczecin 2005.